Stilhistorien er en undervisningsplatform rettet mod undervisning i fagene dansk, musik og billedkunst i gymnasiet og på HF. Platformen giver et overordnet overblik over den stilhistoriske udvikling i Vesteuropa og specielt i Danmark fra oplysningstiden til modernismen.

Det er tanken at platformen i løbet af de næste 3-5 år udvikles til et væsentligt opslagsværk over stilarternes historie.

Platformen er designet og programmeret med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og lottomidler.

                                     Zebra Media, februar 2015
                                         zebra@zebra-media.dk